V sredo, 4. 10. 2017, so se na Gospodarski zbornici Slovenije na zaključni konferenci zbrali partnerji projekta Skills in Metal and Electro Industry (skillME) in predstavili rezultate triletnega Erasmus+ sodelovanja. Projekt povezuje izvajalce poklicnega izobraževanja, nacionalne regulativne partnerje in predstavnike kovinske in elektro industrije držav članic EU Slovenije, Hrvaške, Latvije in Slovaške. Kot partner je v projektu sodeloval tudi Šolski center Celje.
Glavni namen projekta je bil opredeliti glavne vrzeli v znanju v naprednem proizvodnem sektorju kovinske in elektro industrije, oblikovati štiri izobraževalne programe, ki bodo te vrzeli odpravili, in jih trajno vključiti v obstoječe sisteme poklicnega izobraževanja v sodelujočih državah in širše po Evropi. In namen je bil  ob zaključku projekta tudi dosežen. 
V prvi polovici projekta so partnerji opredelili štiri najbolj kritične vzeli v znanju med dijaki in zaposlenimi v kovinski in elektro industriji sodelujočih projektnih držav. Te vrzeli so branje tehnične dokumentacije, CAD/CAM sistemi, strojni vid in kompozitni materiali. V naslednjem koraku so oblikovali kurikule in učna gradiva za odpravljanje teh vrzeli. Ker se področje tehnične dokumentacije močno razlikuje med kovinsko in elektro industrijo, so partnerji za oba sektorja razvili ločena kurikula. Na podlagi gradiv so v sodelovanju s sodelujočimi šolami izvedli pilotna usposabljanja za dijake in ločeno za zaposlene v kovinskih in elektro podjetjih v vseh sodelujočih državah.
Izoblikovani kurikuli za vsa štiri področja so dostopni na uradni strani projekta, kjer si lahko preberete tudi več o samem projektu. Fotogalerijo z zaključne konference pa si lahko ogledate tukaj.

Skip to content