Obveščamo vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS v petek, 19. januarja 2018 objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD 2016/2017 (251. JR). 
Soprijavitelja na javni razpisa sta tako šola kot delodajalec, medtem ko vlogo v svojem in v delodajalčevem imenu odda samo šola, v kateri je bil dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017.
Delodajalci, upravičeni do spodbude, boste več informacij in potrebne obrazce po pošti in e-pošti prejeli v kratkem. Več informacij o razpisu se nahaja na naslednji povezavi – https://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom/.  
 
Dodatne informacije: Aleksandra Kotnik, 03 428 58 66.

Skip to content