POGOJI ZA OPRAVLJANJE IZPITA

(23. člen Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh, Ur. l. RS, št. 60/2016)

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe,
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe.

Kadar kandidat opravlja izpit prvič, se mora pred opravljanjem izpita udeležiti ustreznega programa usposabljanja in predložiti potrdilo o udeležbi.


POTEK USPOSABLJANJA IN OPRAVLJANJA IZPITA

USPOSABLJANJE
1.del:
– teoretični del usposabljanja (5 šolskih ur).

2.del:
– praktični del usposabljanja (3 šolske ure).

IZPIT
– teoretični del izpita (pri vprašanjih izbirate med več pripravljenimi odgovori z obkroževanjem) in
– praktični del izpita, pri katerem se preverja povezovanje strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja za opravljanje nalog.


Strošek usposabljanja 180,00 EUR + 22 % DDV
Strošek izpita 152,00 EUR (DDV oproščen)
SKUPAJ 371,60 EUR

V primeru, ko kandidat ponavlja le del izpita, znašajo stroški teoretičnega dela izpita 61 EUR in praktičnega dela izpita 106 EUR.
Rok za prijavo se zaključi 10 dni pred objavljenim izpitom.
Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 5 dni pred začetkom na račun št. SI56 0110 0603 0696 740, sklic: 007600104-149. Račun boste prejeli po opravljeni storitvi.
Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 03 42 85 826 oz. na el. naslovu mic@sc-celje.si.


TERMINI IN LOKACIJE USPOSABLJANJ IN IZPITOV ZA SERVISERJE IN VZDRŽEVALCE KLIMATSKIH NAPRAV V MOTORNIH VOZILIH

PRIJAVNICA ZA OPRAVLJANJE IZPITA

Skip to content