TIG in MIG/MAG VARILEC

B Strokovna teorija *(30 ur)
1 Branje in razumevanje varilskih načrtov
2 Standardi osnovnega in dodajnega materiala pri varjenju
3 Osnove postopkov plamenskega, elektro obločnega varjenja
(ROV, MIG/MAG, TIG, PLAZMA)
4 Naprave, orodja in sredstva za plamensko, elektro obločno varjenje
(ROV, MIG/MAG, TIG, PLAZMA)
5 Fizikalne, električne veličine in parametri tehnoloških postopkov varjenja
6 Zasnova varjenih konstrukcij, deformacije varjenih konstrukcij
7 Napake pri varjenju, načini  preizkušanja zvarov, zvarnih spojev
8 Plini in njihove lastnosti pri varjenju
9 Varnost pri delu in požarna varnost
10 Struktura popisa varilnega postopka (WPS), zagotavljanje kvalitete varilskih del
C Praktični del *(70 ur)
11 Priprava varilne opreme, delovnega mesta za varjenje in osebne varovalne opreme
Delo na simulatorju varjenja
12 Zagon, nastavitev, preizkus, korekcija varilnih parametrov po WPS
13 Priprava varjencev, zvarnih robov, zvarnega spoja po WPS
14 Virtualno varjenje na simulatorju varjenja (različne težavnostne stopnje, prisilni položaji varjenja
15 Navarjanje, varjenje različnih kovin brez dodajanja materiala
16 Sočelno zvarjanje različnih kovin brez in s pripravo zvarnih robov, enostransko, prevaritvijo, samostojno delo, nadzor s preizkusom VK
17 Zvarjanje kotnega zvara, prekrovno, očesno, vogalno, T zvarni spoj na različnih kovinah, samostojno delo, nadzor s preizkusom VK
18 Zvarjanje različnih kovin v prisilnih položajih, samostojno delo, nadzor s preizkusom VK

Po končanem usposabljanju lahko pristopite v postopek pridobitve certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije MIG/MAG-varilec/varilka ali TIG- varilec/varilka, saj se priprave izvajajo na osnovi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti NPK.
*Obseg pripravljalnega usposabljanja je zgolj informativne narave in se lahko prilagodi predznanju in izkušnjam udeleženca/skupine. Prisotnost na usposabljanju ni pogoj za pristop k potrjevanju in preverjanju NPK.
Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:
Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru preverjanja kandidata.

Skip to content