VIZAŽIST/VIZAŽISTKA

Zap. št. VSEBINSKI SKLOP *TRAJANJE (ur)
1. NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA, PRIPRAVA IN SVETOVANJE 5
2. IZDELAVA MAKE-UPA
2.1 PODLAGA IN OBLIKOVANJE
OBRVI
10
2.2 SENČENJE IN
OBČRTOVANJE OČI
14
2.3 KOREKCIJA OBRVI, NOSU
IN LIČNIC
10
2.4 LIČENJE USTNIC,
UTRJEVANJE IN
FIKSIRANJE MAKE-UPA
12
3. IZDELAVA NAMENSKEGA IN SPECIALNEGA MAKE-UPA 18
4. POSLIKAVA OBRAZA IN TELESA 10
5. VODENJE EVIDENCE, KARKULACIJA IN ZAGOTAVLJANJE KVALITETE DELA

2

6. KOMUNICIRANJE, OPRAVLJANJE DELA 4
7. ZNANJA ANATOMIJE IN FIZIOLOGIJE KOŽE, KI SO DOLOČENA Z IZOBRAŽEVALNIM PROGRAMOM FRIZER 10
SKUPAJ: 95

Po končanem usposabljanju lahko pristopite v postopek pridobitve certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije VIZAŽIST / VIZAŽISTKA, saj se priprave izvajajo na osnovi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti.
*Obseg pripravljalnega usposabljanja je zgolj informativne narave in se lahko prilagodi predznanju in izkušnjam udeleženca/skupine. Prisotnost na usposabljanju ni pogoj za pristop k potrjevanju in preverjanju NPK.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:
– najmanj izobrazba na ravni SOK 4 katerekoli smeri

Skip to content