Učitelji imamo pogosto dilemo, ali naj uporabljamo lastna interna gradiva za poučevanje svojega predmeta, ali pa naj poučujemo s pomočjo učbenikov priznanih založb. Založniška gradiva so dovršeno grafično oblikovana in podkrepljena z interaktivnimi vsebinami in multimedijo, a velikokrat v njih vsebina ne zajema snovi celotnega predmeta. Na srednješolskem tehniškem in poklicnem izobraževalnem področju je diskrepanca med predpisanimi učnimi cilji in obstoječimi učnimi gradivi toliko večja, ker ne vključujejo specifike posameznega izobraževalnega programa. Ta problem je še posebej pereč pri strokovnih modulih, ki jih vsaka šola oblikuje sama glede na potrebe lokalnega gospodarstva, zato je pri teh predmetih oblikovanje lastnih gradiv nujno.
Skozi srečanja študijskega krožka smo spoznati didaktična priporočila in osnove grafičnega oblikovanja za  pripravo učinkovitih, kakovostnih in privlačnih izobraževalnih gradiv. Preučili smo tudi možnosti uporabe multimedije in interaktivnih dejavnosti, ki bi lahko dopolnjevale pripravljeno gradivo. Naučili smo se izdelati interaktivne igre za utrjevanje snovi s pomočjo spletnega orodja Kahoot, interaktivne kvize v obliki domačih nalog v okolju spletne učilnice Moodle, preprosto oblikovane video vsebine, ki jih lahko naložimo na YouTube, in QR kode za lažjo umestitev spletnih povezav v gradivo.
Ob zaključku študijskega krožka smo izdelali nova gradiva za poučevanje angleščine in jih ponudili širšemu pedagoškemu krogu v testno uporabo.

 

Skip to content