V našem Siemens vadbenem centru za avtomatizacijo in industrijske rešitve se, v sodelovanju s podjetjem VRD Dankon, izvajajo naslednji programi:

NAZIV PROGRAMA STOPNJA ZAHTEVNOSTI (število ur) TERMIN IZVEDBE
TIA-PRO1 – Simatic TIA Portal programming 1 40 ur Po dogovoru
TIA-PRO2 – Simatic TIA Portal programming 2 40 ur Po dogovoru
TIA-PRO3 – Simatic TIA Portal programing 3 40 ur Po dogovoru
TIA MICRO 1 24 ur Po dogovoru
TIA MICRO 2 24 ur Po dogovoru
TIA WCCM 24 ur Po dogovoru
TIA WCCS SCADA 40 ur Po dogovoru
TIA SCL 24 ur Po dogovoru
TIA GRAPH 16 ur Po dogovoru

       Predavatelji:

      Peter Kuzman, univ. dipl. inž. elektrotehnike, zaposlen na Šolskem centru Celje, je predavatelj na Višji strokovni šoli v programu Mehatronika in učitelj strokovnoteoretičnih predmetov v programu Tehnik mehatronike. Njegovi področji poučevanja sta Krmilno-regulacijski sistemi in Programiranje v avtomatiki.

     Dr. Aleš Lesnika, univ. dipl. ing. strojništva, predavatelj predmeta Avtomatika in robotika na Višji strokovni šoli Šolskega centra Celje, dolgoletni zunanji svetovalec v več slovenskih podjetjih, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo.

      Andrej Grilc, univ. dipl. inž. elektrotehnike, zaposlen na Šolskem centru Celje, je učitelj strokovnih teoretičnih predmetov elektrotehnike na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo in na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije. Aktiven je predvsem v avtomatiki in upravljanju programirljivih naprav. Pri svojem delu se srečuje s krmilniki različnih proizvajalcev, v zadnjih letih pa dela predvsem s krmilniki družine SIMATIC (Siemens).

Skip to content