VPIS V IZREDNO IZOBRAŽEVANJE (IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH)

Odrasli se lahko vključijo  v izredno izobraževanje, če izpolnjujejo pogoje glede predhodne izobrazbe ali posebnih psihofizičnih sposobnosti, predpisanih za vključitev. V poklicnem in strokovnem izobraževanju se lahko upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki se dokazuje z izpitom.

V poklicnem in strokovnem izobraževanju se lahko izredno izobražuje, kdor je zaposlen ali ima status brezposelnega. Izredno se lahko izobražuje tudi, kdor je starejši od 16 let in je izgubil status dijaka.

Datum začetka vpisa  za šolsko leto 2023/2024: 21. 8. 2023 (do 20. 9. 2023)
Pričetek izobraževanja: oktober 2023

Soglasje ministra k obsegu prvega vpisa v izredno izobraževanje je dosegljivo na: https://www.gov.si/teme/izobrazevalni-programi-za-odrasle/

Ob vpisu v izobraževalni program je potrebno predložiti:

  • spričevalo zadnje dokončane veljavne izobrazbe – original na vpogled in fotokopijo,
  • vsa letna spričevala za srednjo šolo – originale in fotokopije oz. obvestila o uspehu, če dokončujete letnik ali opravljate prekvalifikacijo,
  • osebno fotografijo (za potrebe e-indeksa) in
  • identifikacijski dokument.

V kolikor bo potrebno opraviti tudi praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD), predlagamo, da si najdete potencialnega delodajalca, ki vam bo omogočil ta del izobraževanja. Število tednov PUD najdete v dokumentu na POVEZAVI. Pogodba z delodajalcem se bo sklenila po opravljenem vpisu.

URADNE URE TAJNIŠTVA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
V avgustu 2023: ponedeljek–petek: od 9.00 do 11.00 in od 14.00 do 15.00 (izven uradnih ur, po predhodnem dogovoru na (03) 42 85 854)

Od 1. 9. 2023: ponedeljek–petek: od 9.00 do 11.00 in od 14.00 do 15.00
torek in četrtek: do 16.00

Tajništvo izobraževanja odraslih: D-14,
(3. nadstropje Šolskega centra Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje)

Kontakt:
– vodja izobraževanja odraslih (03) 42 858 28 drago.kese@sc-celje.si
– tajništvo (03) 42 858 54 brigita.majeric@sc-celje.si

Informativni dan za izredno izobraževanje bo v četrtek, 31. 8. 2023 ob 16.00 v prostorih Šolskega centra Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

Skip to content