Interna izobraževanja za zaposlene so v šolskem letu 2018/19 potekala v okviru projekta Munera 3. Bilo je izvedenih 14 vsebinsko različnih usposabljanj, ki so se jih udeležili naši zaposleni. Usposabljanj so se udeležili tako učitelji in vodstvo, kot tudi tehnično osebje in skupne službe.

Skip to content