S ŠTUDIJSKIMI KROŽKI DO  IZPOPOLNJEVANJA IN IZMENJAVE ZNANJ, VEŠČIN IN VREDNOT

 Na Šolskem centru Celje že šesto leto zapored izvajamo v sodelovanju z Andragoškim centrom Republike Slovenije študijske krožke.

Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, v katerih se zbirajo, učijo in družijo posamezniki, ki jim je mar tako za svojo osebnostno rast kot za rast skupnosti, v kateri živijo. Cilj študijskih krožkov je tako promocija vseživljenjskega učenja, znanja in delovanja za dejavno vključevanje v sodobno družbo, za razvoj podeželja in za osebni razvoj. Sodelovanje v krožkih je brezplačno, odlike njihovega delovanja pa so zagotovo ustvarjalnost, pestrost, dostopnost, prostovoljstvo …

Veseli nas, da smo bili na Šolskem centru Celje v šolskem letu 2015/16 dejavni v šestih študijskih krožkih, kar je za nas pomemben dosežek. Srednje šole namreč sodelujejo v tovrstni dejavnosti v zelo omejenem obsegu.

Tako smo izvedli naslednje krožke:

  • Islam med vzhodom in zahodom,
  • Imena iz moje vasi,
  • Resnice in zmote o matematiki,
  • O Angležih po angleško,
  • Zadobrovške pesmi in plesi,
  • Zgodbe iz naših logov.

 
V nadaljevanju na kratko predstavljamo posamezne krožke.
 

Islam med vzhodom in zahodom – nestrpnost pogosto izvira iz neznanja in strahu pred neznanim, zato smo si v študijskem krožku prizadevati graditi mostove med različnimi kulturami ter odpravljati dileme in strahove, ki nas pogosto begajo ob misli na islamski svet.

Tako smo spoznavali značilnosti islama, ga primerjali s krščanstvom, poskušali razumeti vlogo družine in vlogo ženske v islamskih deželah, zanimala sta nas tudi islamska literatura in odnos islama do znanja.

Za vse zaposlene na Šolskem centru Celje in za ostale krajane smo pripravili literarni večer z dr. Draganom Potočnikom, odličnim poznavalcem islama, literarnim ustvarjalcem in svetovnim popotnikom. Z njim smo odkrivali mogočno preteklost islamske kulture, da bi bolje razumeli njeno sedanjost.

LITERARNI-VECER-ISLAM-e-vabilo-2

Imena iz moje vasi –  namen študijskega krožka ni bil le zbrati etimološko gradivo, ampak predvsem povezati krajane Zadobrove, ki je bila včasih kmečka vas, danes pa postaja spalno predmestje Celja, in jih ozavestiti,  da imajo mnogi skupne prednike, na kar kažejo tudi izpeljanke njihovih priimkov in hišnih imen.

Udeleženci krožka so v okviru Tedna vseživljenjskega učenja pripravili in izvedli prireditev, na kateri so predstavili najpogostejša imena v Zadobrovi nekoč in danes.

Resnice in zmote o matematiki –  v študijskem krožku smo iskali odgovore na vprašanje, zakaj velja matematika za enega najtežjih in pogosto tudi najbolj osovraženih šolskih predmetov. Ugotavljali smo, kako nastanejo prepričanja o matematiki, kako le-ta vplivajo na učenje in kako jih lahko odpravimo.

Študijskega krožka so se udeležili profesorji matematike in razredniki, ki so svoje ugotovitve predstavili na predavanju z naslovom Resnice in zmote o matematiki.

O Angležih po angleško –  namen študijskega krožka je bil obnoviti znanje angleškega jezika s poudarkom na konverzaciji. Poleg jezika smo spoznavali tudi Angleže, njihovo kulturo, literaturo, kulinariko, zgodovino, znamenitosti, njihov tipičen črni humor, stereotipe o Angležih. Ob tem smo ozaveščali tudi veličino in pomen slovenske poezije, izraznih možnostih in bogastva slovenskega jezika v primerjavi z angleščino.

Udeleženci krožka so ob svetovnem dnevu poezije pripravili literarni večer z naslovom Naše pesmi grejo v širni svet, na katerem so prebirali znane pesmi slovenskih avtorjev v slovenščini in njihove prevode v angleščini. V kavarni so se udeležili tudi ustvarjanja verzov v angleščini.

V Tednu vseživljenjskega učenja pa so pripravili plakatno razstavo z izborom angleških prevodov pesmi slovenskih avtorjev.

Zadobrovške pesmi in plesi – namen študijskega krožka je bil zapis starih oblik ljudskih pesmi in plesov na osnovi pripovedovanja starejših krajanov. Prizadevali smo si, da bi se krajani Zadobrove  zavedeli pomena ohranjanja svoje kulturne dediščine in se s pripadnostjo k skupni kulturni preteklosti bolj povezali.

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja so udeleženci pripravili in izvedli prireditev, na kateri so skupaj z vaškimi pevkami in s folklorno skupino predstavili  pesmi in plese, ki so bili v preteklem stoletju v Zadobrovi  in njeni okolici najpogostejši.

 

Zgodbe iz naših logov – namen študijskega krožka je bil spoznati pomen jezikovne kopeli za malčke, poznati slovensko ljudsko slovstvo, zanj navdušiti otroke in ustrezno interpretirati otroška besedila.

Tako smo povezali in aktivirali krajane z majhnimi otroki, ki sicer zaradi časovne stiske in obremenjenosti z družinskimi nalogami večinoma niso posebej aktivni v svojem kraju.

Udeleženci so za otroke iz domačega oz. lokalnega okolja pripravili pravljične urice, v okviru katerih so otroci spoznavali zgodbe ljudskega izročila, ki so pogosto že pozabljene.

Ob zaključku študijskih krožkov smo julija 2016 organizirali strokovno ekskurzijo v Italijo in Švico, kjer smo se srečali s sorodnimi skupinami. Ugotovili smo, da nas ne povezuje samo čut za sočloveka, ampak imamo skupnih več stičišč, npr. priimke. Na pokopališču v Cortini smo namreč ugotovili, da je najpogostejši priimek Caspari/Kaspari, ki ga najdemo tudi pri nas. Zanimala so nas tudi tipična tradicionalna oblačila ter njihovo mesto v sodobnem času in prostoru. Obiskali smo tudi nekaj mest, v katerih je multikulturnost stalnica že vrsto let. Zanimivo in poučno je bilo spoznati njihovo prakso integracije priseljencev v vsakdanje življenje. Primere dobre prakse bomo po svojih najboljših močeh poskušali implementirati tudi v naše okolje.

2016-07-06 10.05.03

Zanimivo pokopališče v Cortini d’Ampezzo, kjer lahko spoznavamo zgodovino njihovih imen

 
2016-07-05 19.49.19

Tirolci so ponosni na svoje tradicionalne noše.

Na Šolskem centru Celje že nekaj let uporabljamo študijske krožke kot obliko dela na področju razvoja izobraževanja in vpeljave novih metod dela. Tako postajajo vedno bolj priljubljena in učinkovita oblika strokovnega usposabljanja naših zaposlenih.

Skip to content