Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je delovna, poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica na določeni ravni zahtevnosti del in je pripravljena na podlagi nacionalnega poklicnega standarda. NPK omogoča pridobitev javno veljavne listine o poklicni usposobljenosti in se uvršča v nacionalno ogrodje kvalifikacij.

 

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo odrasli, ki:
– so v življenju pridobili različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene;
– so dopolnili 18 let, ali izjemoma mlajši, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne izkušnje;
– želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe oz. končati formalni izobraževalni program.

 

PRIDOBITEV CERTIFIKATA NPK je mogoča v postopku preverjanja in potrjevanja NPK, in sicer:

  • z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj in spretnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti,
  • na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih, ali na drug način.

 

POGOJI ZA VSTOP v postopek preverjanja in potrjevanja za pridobitev certifikata NPK:

  • starost najmanj 18 let (izjemoma manj),
  • izpolnjevanje posebnih pogojev, ki so za posamezna področja določeni s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

 

Šolski center Celje je izvajalec v postopku preverjanja in potrjevanja NPK za poklicna področja oziroma programe, ki so navedeni  v zavihku programi.
Priprave za postopek preverjanja in potrjevanja NPK izvajamo skladno s katalogi znanj za posamezen NPK.
Obseg in termin izvedbe priprav na preverjanje in potrjevanje NPK, po predhodnem dogovoru, prilagodimo potrebam udeležencev. Okvirni programi priprav so, za nekatera poklicna področja, objavljeni na naših spletnih straneh.

Skip to content