Zakaj so dijaki nemirni?

Na Šolskem centru smo v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja organizirali izobraževanje z naslovom Zakaj so dijaki nemirni? Izobraževanje je potekalo v dveh sklopih, in sicer 6. 6. 2017 kot predavanje, 13. 6. 2017 pa kot delavnica. Preko izobraževanja so profesorji dobili pojasnila na vprašanje zakaj nekateri dijaki težko sodelujejo pri pouku. Predvsem je bilo iskanje nekaterih razlogov usmerjeno v posebne senzorne potrebe otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Senzorna integracija dražljajev nekaterim otrokom in še kasneje mladostnikom povzroča tudi težave pri učenju in vzdrževanju pozornosti. Spoznali so senzorne sisteme in z njimi povezane težave, kot tudi nekaj rešitev, kako pomagati, da bodo mladostniki bolj zbrani pri pouku.
Izobraževanje je vodila Sabina Korošec Zavšek, profesorica defektologije, ki ima več kot 20 let delovnih izkušenj z otroki s posebnimi potrebami. Izobraževala se je tako v Sloveniji kot tudi v tujini, sedaj pa že vrsto let izvaja pestro paleto predavanj in delavnic za pedagoške kolektive v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Predavateljica je tudi vodja projekta Strokovni center VSI, ki izvaja specialno pedagoško diagnostiko, svetovanje in strokovno podporo otrokom s posebnimi potrebami, njihovim družinam in strokovnim delavcem, izdelavo in izposojo didaktičnega materiala in opreme ter razvoj strokovnega dela.

Skip to content