S poudarkom na pomembnosti učenja v vseh starostnih obdobjih smo letos obeležili 10-letnico sodelovanja v projektu Tedni vseživljenjskega učenja 2021. Z nami je letos sodelovalo 48 izvajalcev, med njimi osnovne, srednje višje in glasbene šole, vrtci, knjižnice, mala in večja podjetja ter druge institucije. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj utrinkov s prireditev izvajalcev naše Mreže znanj ŠC Celje.

Zastavimo naš cilj (ŠC Celje, SŠ za kemijo, elektrotehniko in računalništvo):

Se poslušamo? Ali se tudi slišimo? (ŠC Celje, SŠ za kemijo, elektrotehniko in računalništvo):

Naličimo samega sebe (ŠC Celje, SŠ za storitvene dejavnosti in logistiko):

TVU zdrav zajtrk (ŠC Celje):

Računalniški tečaji za odrasle (AP, s. p.):

Pravljični gozd (Vrtec Šmarje pri Jelšah):

Tehniški šolski center Maribor:

ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije:

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje:

ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja:

ŠČ Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola:

POŠ Šmartno v Rožni dolini:

POŠ Kristan Vrh:

POŠ Trnava:

POŠ Zibika:

POŠ Mestinje:

Osnovna šola Šalek, Velenje:

Osnovna šola Frana Roša, Celje:

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah:

POŠ Sveti Štefan:

Skip to content