USPOSABLJANJE IN IZPIT

Strošek usposabljanja 180,00 EUR (+22 % DDV)
Strošek izpita 152,00 EUR (DDV oproščen)
SKUPAJ 371,60 EUR

V primeru, ko kandidat ponavlja le del izpita, znašajo stroški teoretičnega dela izpita 61 EUR in praktičnega dela izpita 106 EUR.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 5 dni pred usposabljanjem oz. izpitom na račun št. SI56 0110 0603 0696 740, sklic: 007600104-149.  Prejemnik: Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Račun boste prejeli po opravljeni storitvi.

Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 03 428 58 26 oz. na el. naslovu mic@sc-celje.si.

Skip to content