Med prejemniki priznanj Zavoda RS za zaposlovanje je letos tudi Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Celje, ki je prejel Priznanje Zavoda RS za zaposlovanje za pomoč pri doseganju strateških ciljev Zavoda in izkazano družbeno odgovornost.
Na Strokovnem srečanju Zavoda RS za zaposlovanje, ki je potekalo v četrtek, 5. 10. 2017 v Ljubljani, so bila v skladu z Aktom o priznanjih za izjemne rezultate na področju delovanja Zavoda slavnostno podeljena priznanja delodajalcem oz. partnerjem Zavoda, ki so pripomogli k doseganju strateških ciljev Zavoda in so se izkazali kot družbeno odgovorni. Priznanje je tokrat prejela tudi ekipa Medpodjetniškega izobraževalnega centra ŠC Celje. V utemeljitvi so zapisali takole:
“S Šolskim centrom Celje nas veže več desetletij dolgo sodelovanje, ki je po ustanovitvi Medpodjetniškega izobraževalnega centra v letu 2008 začelo novo poglavje usposabljanj/izobraževanj, ki so bolj naravnana k potrebam delodajalcev. Od leta 2013 intenzivno sodelujemo pri izvedbi usposabljanj/izobraževanj brezposelnih oseb.
Vsaka aktivnost Zavoda stoji (in pade) z vključenimi akterji – kadar sodelujemo z MIC ŠC Celje, je rezultat predvidljiv – kvalitetno pripravljene vsebine, brezhibna organizacija, pripravljenost na prilagoditve in zadovoljni uporabniki, z dobrimi izhodi v zaposlitev. Z njihovim delovanjem tako učinkoviteje sledimo zastavljenim strateškim ciljem.”
 

Skip to content