Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 15. septembra 2017 objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD (241. JR). Besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani sklada –  http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom-pud/.
Soprijavitelja na javni razpisa sta tako šola kot delodajalec. Vlogo v svojem in v delodajalčevem imenu odda samo šola, v kateri je bil dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016.
Delodajalci, upravičeni do spodbude, bodo več informacij in potrebne obrazce za prijavo prejeli v kratkem po pošti oz. e-pošti.
Šola mora prijavo oddati do 13. 10. 2017, zato prosimo vse delodajalce, ki bodo sodelovali na javnem razpisu, da potrebne obrazce čim prej pravilno izpolnjene vrnejo na naslov Šolski center Celje, JR PUD 2015/16, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. 
 
Dodatne informacije v zvezi s prijavo na razpis: Aleksandra Kotnik, 03 428 58 56.
 
 

Skip to content