Virtualna in obogatena resničnost predstavljata posebni izziv za dijake in učitelje Šolskega centra Celje. Med drugim si z njima pomagajo pri prostorskem modeliranju, upravljanju strojev, spajanju in zajemanju gibanja telesa za računalniške igre.

V okviru projekta KIPSI (BlendVET) se ekipa Šolskega centra Celje poigrava z različnimi orodji in metodami kombiniranega izobraževanja, predvsem s tehnologijo za obogateno in virtualno resničnost. Pri predmetu Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije se dijaki učijo sestavljanja 3D modelov v sklope in mehanizme. Pri tem uporabljajo AR tehnologijo (obogatena resničnost) za pomoč in vizualizacijo kompleksnejših 3D modelov. Ta tehnologija jim omogoča vpogled v pravilno sestavo izdelka.

Pri pouku strojništva dijaki med drugim uporabljajo tudi AR vodiče in navodila za upravljanje stroja.

Vodič lahko preizkusite TUKAJ.

Pri pouku Računalniških omrežij se dijaki s pomočjo posebnih naprav in digitalne tehnologije učijo, kako priključiti in nastaviti računalnike v računalniško omrežje, spajajo optične vodnike in ozemljitvene vodnike s pomočjo aluminotermičnega postopka spajanja.

Dijaki programa tehnik računalništva se poleg modeliranja preizkušajo tudi z zajemanjem gibanja človeškega telesa. Na fotografijah lahko vidimo primer zajemanja gibanja človeške glave. Mimiko obraza nato računalnik prepozna in jo uporabi na 3D modelu. Le-to lahko prenesemo v okolje za uporabo v računalniški igri ali virtualnem svetu.

Projekt KIPSI (BlendVET) sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.607.844 eur. Namen projekta je izboljšanje praks poučevanja in učenja v okviru kombiniranega izobraževanja ter izmenjava znanja in dobrih praks z institucijami iz držav donatoric.

Več o projektu: TUKAJ.

Skip to content