Program: Erasmus+, Projekti, usmerjeni v prihodnost

Trajanje: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Vrednost projekta: 699.830,00 eur

Glavni cilj projekta Challenger je oblikovanje in vzpostavitev inovativne, trajnostne in učinkovite strukture za spodbujanje inovacij s pomočjo uvajanja aplikativnih raziskav v sistem.

Cilji: 

  • oblikovati in vzpostaviti inovativno, trajnostno in učinkovito strukturo za spodbujanje inovacij v partnerskih državah in po vsej Evropi z uporabo aplikativnih raziskav v PIU in ustvarjanjem sistemskih sprememb s pristopom od zgoraj navzdol do spodaj navzgor, ki temelji na celostnem pogledu o tem, kako je mogoče ohraniti, okrepiti in izkoristiti inovacijsko zmogljivost v partnerskih državah v drugih državah EU;
  • opolnomočiti in izboljšati vključevanje inovativnih učnih praks poklicno in strokovno izobraževanje (PIU)  za spodbujanje inovativne in podjetniške miselnosti;
  • oblikovati in vzpostaviti vire za inovacije in podjetništvo, s podporno mrežo mentorjev in vzornikov.

Rezultati:  

V okviru projekta bomo razvili šest »makerspace« okolij, kjer bomo pilotno uvajali nove strukturne rešitve in pilotno izpeljali program usposabljanja za vzornike ali učitelje/mentorje . »Makerspace« okolja bodo s svojim ciljnim inovativnim delovanjem pozitivno vplivala in oblikovala regionalne skupnosti.

Partnerji:  

Izobraževalne institucije: Curt Nicolin Gymnasiet, FH Joanneum Gesellschaft MBH, Šolski center Celje, Šolski center Nova Gorica, Šolski center Kranj, Šolski center Velenje. 

Podjetja: Business Solutions, Siemens Energy, Science Park Graz, PARK. 

Raziskovalna inštitucija: Danish Technological Institute 

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Spremljajte nas: https://www.facebook.com/mic.sccelje/ (#challenger)

Več o projektu: https://challengerproject.eu/about/

Skip to content