Vizija projekta je vzpostaviti mednarodno priznan sistem profesionalnega razvoja strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki postavlja v središče učečo se osebo, ga/jo uspešno pripravlja na izzive prihodnosti ter vzgaja v samostojno in odgovorno osebo-do družbe in do okolja.

Cilj je doseči digitalno, trajnostno in finančno preobrazbo vzgoje in izobraževanja z usposabljanjem vsaj 20.000 ”digitrajnih učiteljev”.

Digitrajni učitelj postane strokovni ali vodstveni delavec VIZ, ki opravi 13 dni izobraževanj po 8 šolskih ur:

  • 11 dni digitalnih kompetenc,
  • 1 dan kompetenc za trajnostni razvoj in
  • 1 dan finančne pismenosti.

Več informacij o projektu in aktualna usposabljanja najdete na https://digitrajni.si/.

Spremljajte nas na FB: https://www.facebook.com/digitrajni.si/

LN: https://www.linkedin.com/company/digitrajni-ucitelj/

Skip to content