Šolski center Celje je lastnik akreditacije Erasmus+ na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, za obdobje 1. 3. 2021-31. 12. 2027. V tem obdobju načrtujemo skupno 309 mobilnosti za dijake in 112 mobilnosti za zaposlene na strokovnih in poklicnih šolah našega centra.

Pri izvajanju projektnih aktivnosti sledimo 3 poglavitnim ciljem:

  1. Vključevanje sodobnih orodij, inovativnih učnih metod in okolij v izobraževalni proces. Z njimi želimo okrepiti strokovne kompetence zaposlenih ter povečati kompetence dijakov in motivacijo za učenje.
  2. Spodbujanje podjetnosti in kompetenc s področja personalizacije izdelkov, storitev in izobraževanj. Z tem bomo prispevali h gospodarskemu napredku in okrepili dijake s prečnimi kompetencami.
  3. Trajnostni razvoj, s katerim želimo krepiti kakovostno in družbeno odgovorno delovanje, vseživljenjsko učenje, zdrav življenjski slog in osebno rast vseh deležnikov.

Več o projektu najdete na naši Erasmus+ točki.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali CMEPIUS-a. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Skip to content