Šolski center Celje je lastnik akreditacije Erasmus+ na področju šolskega izobraževanja, za obdobje 1. 3. 2021-31. 12. 2027. V tem obdobju načrtujemo skupno 75 mobilnosti za dijake in 50 mobilnosti za zaposlene na Gimnaziji Lava.

Pri izvajanju projektnih aktivnosti sledimo 3 poglavitnim ciljem:

  1. Trajnostni razvoj, s katerim želimo krepiti kakovostno in družbeno odgovorno delovanje, aktivno državljanstvo, vseživljenjsko učenje, osebno rast in spodbujati zdrav življenjski slog vseh deležnikov.
  2. Spodbujanje podjetnosti in personalizacije izobraževanj. Z njimi želimo obogatiti izobraževalni proces, prispevati h gospodarskemu razvoju in okrepiti zaposlene in dijake s prečnimi in STEAM kompetencami.
  3. Vključevanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij, digitalizacije in hibridnih učilnic v izobraževalni proces, s čimer bomo pripomogli k spodbujanju kompetenc in motivaciji deležnikov za poučevanje in učenje.

Več o projektu najdete na naši Erasmus+ točki.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali CMEPIUS-a. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Skip to content