Namen javnega razpisa: povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa: pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc. V programe se udeleženci vključujejo na podlagi njihovih potreb in njihove trenutne življenjske situacije.

Ciljna skupina razpisa: odrasli, starejši od 55 let IN delovno aktivni ali nižje izobraženi ali tujci ali zaprte osebe.

Napredek projekta in razpisane programe lahko spremljate na https://www.facebook.com/mic.sccelje/ in https://www.linkedin.com/company/37438234/admin/feed/posts/.

Več informacij: spela.kumer@sc-celje.si.

Skip to content