Program: Erasmus+, Partnerstvo za odličnost

Trajanje: 15. 6. 2023 – 14. 6. 2027

Vrednost projekta:  4.634.132 EUR

V poročilu EK 2020 je navedeno, da Evropa zaostaja pri uvajanju tehnologij, ki jih poganja umetna inteligenca (AI), vsaj v primerjavi z vodilnimi v svetu. Razlog za to je dvojen: primanjkuje nam strokovnjakov v panogah, ki niso povezane z informacijsko tehnologijo, ki bi razumeli vrednost rešitev umetne inteligence, poleg tega pa je splošno razširjeno nezaupanje v aplikacije umetne inteligence zaradi splošnega nerazumevanja njenih možnosti in omejitev. Najpomembnejše pa je, da je premalo ozaveščenosti, kako umetna inteligenca prispeva k pametni, trajnostni in vključujoči rasti.

Cilj projekta AI4VET4AI je oblikovati nadnacionalno evropsko platformo odličnosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET), ki bo pomagala premostiti sedanje manjko spretnosti, povezanih z umetno inteligenco,  ki niso povezane z informacijsko tehnologijo.

S tem bomo opolnomočili ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET), da bodo sprejeli svoj delež prizadevanj za AI transformacijo.

Partnerstvo sestavljajo oblikovalci politik, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, raziskovalne ustanove in sektor AI – organizacije, ki zastopajo podjetja s področja umetne inteligence.

Opredelili bomo vrzel v znanju in spretnostih, povezanih z umetno inteligenco, za strokovnjake na delovnem mestu, ki niso strokovnjaki s področja informacijske tehnologije, zlasti v panogah zdravstva, turizma, kmetijstva, upravljanja podjetij in pametnega načrtovanja mest (te panoge bi lahko imele velike koristi od višje stopnje sprejemanja umetne inteligence).

Na podlagi tega bomo ustvarili 10 visokotehnoloških MOOC tečajev za dijake poklicnega izobraževanja in usposabljanja  in udeležence usposabljanja odraslih, ki bodo pripravljeni za uporabo v modularni obliki. Z gradivi bomo zagotovili podporo za učitelje (praktičnega pouka).

Vzpostavili bomo 8 kampusov AI za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter 7 inovacijskih inkubatorjev AI za poklicno izobraževanje in usposabljanje, v katerih se bodo dijaki poklicnega izobraževanja in usposabljanja naučili, kako uporabljati umetno inteligenco za krepitev svojih spretnosti reševanja problemov.

Skupaj bo udeleženih več kot 1.000 dijakov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, še več pa jih bo imelo koristi po njegovem zaključku.

V letu 2018 je Evropska unija obljubila, da bo postala vodilna svetovna regija za razvoj in uporabo najsodobnejših, etičnih in varnih AI. Projekt bo pripomogel, da se bomo temu cilju še bolj približali.

Vodilni partner je visoko učilište Algebra, Zagreb, sodeluje pa skupaj 18 partnerjev iz Hrvaške, Srbije, Slovenije, Nizozemske, Italije, Grčije, Poljske, Nemčije, Bolgarije in Avstrije.

Več informacij na: https://www.ai4vet4ai.eu/

 

Skip to content