Na dogodku Barve ŠC Celje, ki je potekal v četrtek, 5. 10. 2023 v atriju Šolskega centra Celje, smo predstavljali tudi projekt Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju – KIPSI (Blended learning in vocational education and training – BlendVET).

Obiskovalcem naše stojnice smo predstavili projekt in njegove aktivnosti, največjo pozornost pa so bila deležna e-gradiva, ki so jih razvijali naši učitelji v sklopu projekta. Dijaki so lahko namreč sami preizkusili različna orodja, s katerimi lahko v razredu izvajamo kombinirano obliko izorbaževanja.

Projekt KIPSI (BlendVET) sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.607.844 eur. Namen projekta je izboljšanje praks poučevanja in učenja v okviru kombiniranega izobraževanja ter izmenjava znanja in dobrih praks z institucijami iz držav donatoric.

Skip to content