Več kot 1.000 udeležencev formalnega izobraževanja odraslih v Savinjski regiji je med leti 2018 in 2022 koristilo več kot 15.000 ur brezplačne učne pomoči, ki smo jim jo omogočili v okviru projekta Promocija, animacija in učna pomoč – Atena-V. Učno pomoč smo jim nudili v sodelovanju z 9 izvajalci formalnih programov izobraževanja odraslih, s katerimi smo odlično sodelovali.

S promocijskimi in animacijskimi dogodki, ki smo jih izvajali na Šolskem centru Celje, informativnih prireditvah v celjskih nakupovalnih centrih, sejmih, srečanjih delodajalcev in brezposelnih oseb, smo posameznike spodbujali za vključitev v različne programe za dvig izobrazbe. Predvsem smo spodbujali t. i. osipnike, ki jim je za dokončanje šolanja zmanjkalo poguma, časa ali volje. Veseli nas, da smo jim lahko na takšen način pristopili nasproti in jim pomagali, da bodo s pridobitvijo izobrazbe še bolj konkurenčni in zaposljivi na trgu dela.

V četrtek, 23. 6. 2022 je na Šolskem centru Novo mesto, ki je bil vodilni partner v projektu, potekala zaključna konferenca, na kateri se je srečalo vseh 8 partnerjev Vzhodne kohezijske regije: Šolski center Novo mesto, Šolski center Celje, Šolski center Velenje, Tehniški šolski center Maribor, Šolski center Krško-Sevnica, Šolski center Slovenj Gradec, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna. Konference so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za izobraževanje odraslih, Teja Dolgan in skrbnica za projekt Atena, Nina Jug. Kot primer dobre prakse je bilo izpostavljeno odlično delo in doseganje projektnih kazalnikov na Šolskem centru Celje, predstavila pa ga je Mateja Rajh Jager, koordinatorica projekta na Šolskem centru Celje.

Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.

Skip to content