Učni laboratoriji z visoko tehnološko opremo omogočajo učinkovito povezavo izobraževanja z industrijo 4.0. Učitelji, opremljeni z digitalnimi kompetencami, visoko kakovostno skrbijo za poučevanje in učenje na daljavo ter kombinirano izobraževanje. Prožni norveški šolski sistem mlade vzgaja v odgovorne osebe, ki zrelo in konkurenčno vstopajo na trg dela, predvsem pa se zavedajo, da je učenje pomembno v vsakem življenjskem obdobju. In nad vsem tem bedi gostoljubnost Norvežanov in njihova umirjenost, ki bržkone sovpada z neskončnimi norveškimi ravnicami.

Vse to je Norveška in njen način izobraževanja, o čemer smo se lahko prepričali med študijskim obiskom sodobno tehnološko opremljene višje strokovne šole Fagskolen i Viken iz Kongsberga ter druge največje šole na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja na Norveškem, Åssiden videregående skole. Študijski obisk je potekal med 4. in 8. aprilom 2022 v okviru projekta Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju – KIPSI oz. Blended learning in vocational education and training – BlendVET.

Po uvodni dobrodošlici gostiteljev in prvem srečanju projektnih partnerjev iz Slovenije, Islandije in Norveške »v živo« smo spoznali nekaj primerov dobrih praks s področja kombiniranega izobraževanja, ki jih izvajajo na partnerskih šolah. Večina jih temelji na poučevanju v digitalnih okoljih, ki jih poznamo in uporabljamo tudi v slovenskih šolah, vendar so močno podkrepljene s tehnološko opremo, ki omogoča doseganje kvalitetnejših učnih rezultatov, in prilagojene potrebam učečih se.

Naše skupno projektno delo je bilo tokrat osredotočeno na pripravo strategije o vključevanju kombiniranega izobraževanja v šole, pri čemer smo se najprej seznanili z različnimi modeli kombiniranega izobraževanja, ki zahtevajo različne pristope in orodja. Glede na spremembe v okolju in družbi je takšna oblika izobraževanja zagotovo del naše prihodnosti, zato je nujno, da učitelje ustrezno opremimo s kompetencami, ki bodo omogočale kvalitetno izvedbo poučevanja, usmerjenega v potrebe dijakov.

Naše partnerstvo smo ob zaključku okrepili tudi s skupnim druženjem, raziskovanjem norveške kulture, kulinarike in znamenitosti ter obiskali rudnik srebra, ki se nahaja v bližini Kongsberga. Spodbujeni, da tudi mi svoje delo opravljamo kvalitetno, a ga bomo s pomočjo projekta KIPSI oz. BlendVET še izboljšali, smo se vračali domov, polni idej za nadaljnje delo.

Projekt KIPSI (BlendVET) sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.607.844 eur. Namen projekta je izboljšanje praks poučevanja in učenja v okviru kombiniranega izobraževanja ter izmenjava znanja in dobrih praks z institucijami iz držav donatoric.

Skip to content