V sklopu Erasmus+ projekta SUSTAIN4VET, katerega namen je poučevanje dijakov s pomočjo trajnostnih študijskih primerov iz gospodarstva, smo dijake četrtih in drugih letnikov programa logistični tehnik vključili v reševanje transportnih problemov – prevoza farmacevtskih izdelkov in določitve najugodnejše transportne poti. Dijaki so poleg izračuna goriva morali upoštevati tudi emisije izpuha in primerjati, koliko bi znašal prihranek, če bi izbrali vozilo na alternativni pogon.

Ksenja Rožanski Fidler

Skip to content