Šolski center Celje ima bogato tradicijo v izvajanju študijskih krožkov, ki pomenijo obliko neformalnega izobraževanja in druženja, ki vpliva na osebnostno rast posameznikov. Krožke vodijo naše mentorice, ki s svojim delom omogočajo posameznikom v lokalnem okolju prijetno druženje, dviganje samozavesti, občutek sprejetosti in pomembnosti. Pomembno vlogo imata tudi Andragoški center Republike Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport RS, ki omogočata strokovno in finančno podporo.
V mesecu juniju smo se udeležili Karavane študijskih krožkov v Idriji in naša mentorica Andreja Jelen Mernik je prejela posebno priznanje za dolgoletno odlično delo, strokovno vodstvo in  podporo ostalim mentoricam, ki jih vedno znova navdušuje za delo.
 
V šolskem letu 2016/2017 smo izvajali šest študijskih krožkov:

  • Inovativni pristopi vključevanja tujcev v vzgojno-izobraževalni proces
  • Življenje – kako si mi drago
  • Dedi, kje si se pa ti igral?
  • Med sanjami in poezijo
  • Anton Novačan – med Zadobrovo in Prago
  • Ko tujina postane drugi dom

 
Letos so se teme vezale na aktualna dogajanja v lokalnem in regionalnem okolju. Slovenija postaja križišče številnih političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih tokov, značilnih za sodobni svet. Spremembe še posebej zadevajo mlade – otroke tujcev, ki se vključujejo v vzgojno-izobraževalni sistem. V šolah ugotavljamo, da se k nam vpiše vse več otrok, ki ne znajo dovolj slovensko, da bi lahko normalno spremljali pouk, zato so člani krožka skušali poiskati rešitve za enostavnejše vključevanje v slovenski kulturni prostor. Zavedamo se tudi, da veliko Slovencev odide v tujino na delo ali na študij. Skupina krožkarjev je poskrbela za izmenjavo informacij in izkušenj, kako so Slovenci v različnih okoljih sprejeti in povezani med sabo ter kakšno vlogo imajo izseljenske matice. Svetovljanstvo je tudi prenašal na Slovence že Anton Novačan, zato smo želeli obuditi njegovo svetovljanstvo in za promocijo organizirali  Novačanov pohod po poteh njegovega bivanja. Letos praznujemo 500-letnico reformacije, zato smo pripravili promocijo sodobnih slovenskih pesnikov in verze promovirali na bralnih klopcah v lokalnem okolju. Medgeneracijsko druženje je zaživelo v bralnem krožku s prebiranjem pesmi lokalne pesnice. V drugem študijskem krožku so se člani družili s  starši osnovnošolskih otrok in starejšimi krajani, kjer so skupaj organizirali druženje v naravi in se preko igre naučili druženja z vrstniki in s starejšimi. Tako so obujali tudi tradicijo druženja, ko še nismo poznali sodobnih medijev.

Skip to content