Obveščamo vas, da je v tem šolskem letu spremenjen način prijavljanja na izpitne roke. Še zmeraj je pod rubriko “Izpitni roki in prijava na izpit” objavljen seznam razpisanih izpitnih rokov po programih. Pod skupnim seznamom je “Prijava na izpit”, v katero zapišete vse zahtevane podatke in oddate prijavo – najkasneje 3 dni pred izpitom! Na dan izpita prijava ni možna! Prijavljajte se s svojim šolskim e naslovom!

Skip to content