Čeprav nas je koronavirus nekoliko iztiril, smo sodelavci Medpodjetniškega izobraževalnega centra ŠC Celje zelo hitro našli »nove« tirnice. Pisarno so zamenjali domači naslanjači, velike zaslone majhni prenosniki … In kako nam gre?
Sodelavki projekta Munera 3 sta s pomočjo video konference sodelovali na sestanku koordinatorjev, njuno delo načrtovanja programov, porabe sredstev in oddajanje zahtevkov pa nemoteno poteka preko elektronske pošte.
Programe Pridobivanje kompetenc 2018–2022 izvajamo s pomočjo različnih aplikacij. Udeleženci so se zelo hitro privadili na »novo okolje«, v katerem delajo. Njihovi prvi odzivi kažejo, da bo prav vsak usvojil kakšno novo računalniško kompetenco, zato tak način dela zelo pozdravljajo.

Za promocijo izvajanja programov in pridobivanje novih udeležencev izkoriščamo raznolike možnosti. Med drugim uporabljamo tudi program Canva, ki smo ga spoznali na enem izmed izobraževanj EPALE.

Na daljavo ta trenutek opravljamo tudi tekoče delo v projektih Svetovanje za znanje, kjer udeležencem po telefonu in spletni pošti pomagamo z zagatami v njihovem izobraževalnem procesu ali urejamo vso potrebno dokumentacijo, da jih takoj, ko se življenje vrne na ustaljene tire, spet vključimo v individualno učno pomoč. Za zdaj učenje poteka s pomočjo spletnih učilnic.
Koronavirus je zagotovo tudi izobraževalce veliko naučil. Nekaj dodatne strpnosti, kanček več iznajdljivosti, kreativnosti pri delu, spoznali smo nova orodja za delo na daljavo. Dobili smo nov zagon, da stopimo iz okvirjev.
ŠK

Skip to content