Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil podaljšanje razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni za šolska leta od 2014/2015 do 2021/2022. Rok za oddajo vloge je 30. 9. 2022.
Podrobno na spletni strani sklada: https://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/ .
Od 1. junija 2019 bodo za Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. obravnavane samo vloge, oddane na novih obrazcih, podrobno na: https://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/prijava-na-javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-z-novimi-obrazci-vpr/

Skip to content