V letu 2018 bomo v okviru projekta Usposabljanje mentorjev PUD in PRI organizirali 3 skupine usposabljanj mentorjev v naslednjih terminih in lokacijah:

  1. Celje – 13., 19. in 21. marec 2018 (Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, Celje) – vašo prijavo lahko oddate na https://www.1ka.si/a/157752
  2. Krško – 13., 20. in 21. april 2018 (Šolski center Krško-Brežice, Cesta krških žrtev 131 b, Krško)
  3. Celje – 14., 15. in 21. maj 2018 (Šolski center Celje)

 
Vljudno vabljeni!
 
Dodatne informacije: Aleksandra Kotnik, t: 03 428 58 66, e: aleksandra.kotnik@sc-celje.si
 

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru OP 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; 2. prednostne naložbe: Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno prek mehanizmov za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter oblikovanjem in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi; specifičnega cilja 2: izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

 

Skip to content