Dijaki Šolskega centra Celje, Srednje šole za strojništvo, mehtroniko in medije, so ob koncu šolskega leta bili deležni prav posebne izkušnje. V okviru projekta Erasmus+ z naslovom Inkluzivna šola, se je namreč 15 dijakov v spremstvu učiteljev odpravilo na praktično usposabljanje z delom na južno obalo Irske, v mesto Dungarvan. Delo so opravljali pri različnih delodajalcih, ki so njihova znanja s pridom uporabili in vključili v svoje dejavnosti. Dijaki so delo opravljali vestno in z veliko mero odgovornosti, zagotovo pa je to bila pomembna izkušnja tako za njihovo poklicno kot tudi osebno življenjsko pot.
Projekt je bil izpeljan v sodelovanju s partnerskimi šolami iz štirih evropskih držav: Francije, Španije, Finske, Hrvaške in Irske. Cilj projekta je med drugim bila krepitev zavedanja strokovne in splošne javnosti o pomembnosti inkluzivnega izobraževalnega okolja in pridobitvi zunanjih virov za doseganje tega cilja. Usmerjen je bil k spodbujanju in motiviranju nadarjenih dijakov in dijakov s posebnimi potrebami, da okrepijo strokovne, socialne in emocionalne kompetence.
Izkušnje, ki so jih učitelji v okviru projekta pridobili v tujih državah, bomo ob ustrezni prilagoditvi umestili v strateški razvoj centra in šol, kar pomeni v vzgojno-izobraževalno delo učiteljev. Izobraževalno okolje bomo tako v naslednjih letih skušali čim bolj prilagajati dijakom, kurikule pa obogatiti z rešitvami in pozitivnimi izkušnjami iz tujine.
Mateja Rajh Jager
Koordinatorica projekta
Šolski center Celje

Skip to content