V Sloveniji se je mudila 30-članska delegacija učiteljev in strokovnih delavcev z Norveške in Islandije. Ti so teden namenili spoznavanju izobraževalnega sistema in različnih uspešnih oblik poučevanja slovenskih učiteljev. Rdeča nit obiska je bil razvoj pedagoškega pristopa, pri katerem učitelj v poklicnem in strokovnem izobraževanju načrtno uporablja digitalno učno tehnologijo. Obiskali so tudi Šolski center Celje.

»Tehnologija je nujen pripomoček sodobnega dijaka in učitelja, vendar mora biti uporabljena smiselno in načrtovano. Uporaba tehnologije vsepovprek, samo zato, ker je na voljo, lahko bolj škoduje kot koristi mladostnikom pri učenju,« je udeležence, sicer partnerje projekta KIPSI*, nagovoril mag. Janez Damjan, direktor Centra za poklicno izobraževanje, ki je nosilec projekta.

Kako poteka poučevanje dijakov s pomočjo digitalne tehnologije v specializiranih učilnicah za varjenje, programiranje, mehatroniko, upravljanje robotov in virtualno resničnost, so si udeleženci v okviru obiska ogledali na Šolskem centru Celje, Srednji tehniški šoli v Kopru, Šolskem centru Novo mesto in Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje.

Roboti in oblačila s senzorji za atraktiven pouk

V okviru študijskega obiska so v Trbovljah izvedli tudi konferenco Digitalno in inovativno, kjer so lahko udeleženci preizkusili različno sodobno opremo za poučevanja – obleko s senzorji gibanja, očala za virtualno resničnost, krmiljenje za robote, industrijske robotske roke ipd.

»Slovenija je ena od vodilnih držav na področju informatizacije šolstva in učinkovito izvaja Akcijski načrt za digitalno izobraževanje Evropske komisije izpred dveh let, ki ima dve prednostni nalogi: spodbujati razvoj visoko zmogljivega digitalnega izobraževanja in krepitev digitalnih kompetenc za preobrazbo. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da opismenjevanje vključuje tudi druge aktivnosti, kot so osveščanje učiteljev in staršev, zagotavljanje enakih možnosti, kibernetsko varnost in tako naprej,« pa je opozoril vodja Službe za digitalizacijo izobraževanja dr. Igor Pesek.

Udeleženci konference so se strinjali, da je treba uporabo tehnologije za pouk dobro načrtovati in spremljati učni proces ter ga, po potrebi, prilagajati, če želimo na trg dela poslati usposobljene mlade kadre.

Projekt KIPSI je sicer trenutno v fazi pilotiranja kombiniranega poučevanja, v okviru katerega učitelji izvedejo učno uro, delno s pomočjo digitalne tehnologije, delno v šoli in delno na daljavo, sledila bo evalvacija uspešnosti in ugotovitve, kako učinkovita je tovrstna metoda za redno vpeljavo v izobraževalni sistem.

***

O projektu KIPISI (angl. BlendVET):

V projektu KIPSI projektni partnerji z Norveške, Islandije in 7 slovenskih srednjih, višjih šol in 3 univerz razvijajo strategije za učinkovito izvajanje kombiniranega učenja, nudijo podporo učiteljem za načrtovanje kombiniranega učenja in razvoj kompetenc za e-učenje, usposabljajo vodstva šol in učitelje ter pripravljajo e-gradiva, kot so 360 stopinjski videi in virtualna okolja.

Podrobnosti:  www.blendvet.si.

* KIPSI: Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Tekst: Špela Kumer
Foto: Tadej Bernik

Skip to content