Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil podaljšanje razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni za šolska leta od 2014/2015 do 2021/2022. Rok za oddajo vloge je 30. 9. 2022.

Podrobno na spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/ .

Od 1. junija 2019 bodo za Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. obravnavane samo vloge, oddane na novih obrazcih, podrobno na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/prijava-na-javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-z-novimi-obrazci-vpr/

Nazaj