ESS projekt: Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji

Trajanje projekta: 2016 – 2022

Vodja konzorcija: UPI Žalec

Namen projekta je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilji:

Spoznati potrebe podjetij v regiji in kakšne kompetence potrebujejo zaposleni za razvoj karierne poti in osebnostni razvoj

Pomagati zaposlenim, da bodo izboljšali svojo splošno izobraženost in si zagotovili osebni razvoj

Pomagati delodajalcem, da bodo lažje prepoznali skrito znanje v svojih zaposlenih in bolje načrtovali njihov kadrovski razvoj

Povezati in k sodelovanju pritegniti čim več ključnih deležnikov v regiji in prispevati k zmanjšanju strukturnega neskladja na trgu dela

Vsebina:

Motiviranje zaposlenih za izobraževanja

Načrt izobraževanja

Postopki ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc

Poglobljena svetovalna podpora (spremljanje doseganja ciljev)

Evalvacijsko srečanje

 

Več o projektu lahko preberete tukaj.

 

Skip to content