Seznanitev z rezultati poklicne mature in podelitev spričeval in/ali obvestil o uspehu pri POM bo v torek, 5. 3. 2024, ob 14.00, v šolski knjižnici na lokaciji Pot na Lavo 22.

Če na podelitev ne boste prišli, boste spričevala in/ali obvestila o uspehu lahko od 6. 3. 2024 dalje prevzeli v tajništvu D-14.

 

Skip to content