To je cilj novega projekta BlendVET (KIPSI*), ki je startal v Sloveniji. V njem bo 11 partnerjev razvijalo strategije za učinkovito izvajanje kombiniranega učenja, nudilo podporo učiteljem za načrtovanje kombiniranega učenja in razvoj kompetenc za e učenje, usposabljalo vodstva šol in učitelje ter pripravljalo e gradiva, kot so 360 stopinjski videi in virtualna okolja. 

»Projekt prinaša nove priložnosti. Vanj so vključeni večinoma navdušenci, ki eksperimentirajo, kaj digitalna tehnologija prinaša v šole. Ne gre za tehnologijo, gre za kakovost izobraževanja, kako izboljšati izobraževanje in posledično življenja dijakov, učiteljev, staršev in družbe,« je na prvem javnem dogodku povedal direktor Centra RS za poklicno izobraževanje mag. Janez Damjan. 

V treh letih bodo partnerji s 7 srednjih, višjih šol in 3 univerz z Norveške, Islandije in iz Slovenije razvijali pogoje za uporabo digitalnih tehnologij pri poučevanju v poklicnih in strokovnih šolah. Aktivnosti vodi Center RS za poklicno izobraževanje, podpira pa ga Finančni mehanizem EGP. 

Nataša Hafner Vojčić, sekretarka Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih z resornega ministrstva pa je dodala: »Več mednarodnih raziskav še vedno ugotavlja nizek nivo digitalne izobraženosti v Sloveniji, poklici prihodnosti pa temeljijo prav na digitalnih veščinah, zato je z njimi treba najprej opolnomočiti učitelje. Projekt je odlična priložnost za to.«

Marca 2022 lahko šole pričakujejo javni poziv za sodelovanje pri podpori o uvajanju kombiniranega izobraževanja in nadgradnji načina izobraževanja, ki ga izvajajo danes in pri pripravi učnih priprav in preizkušanju le-teh v razredu. Podrobnosti najdete na spletni strani www.blendvet.si.

 

 

 

Skip to content