Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 15. junija 2018 objavil Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskih oziroma študijskih letih 2015/2016 in 2016/2017.
Šola in delodajalec sta soprijavitelja na javni razpis – vlogo oz. prijavo na javni razpis odda samo šola, v lastnem in delodajalčevem imenu pod pogojem, da je bil dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem/študijskem letu 2015/2016 in 2016/2017. 
Dodatni pogoji, ki jih morata izpolnjevati soprijavitelja, kot tudi druge informacije glede javnega razpisa, so objavljene tukaj.
Rok za prijavo: 31. julij 2018
Delodajalci, upravičeni do prijave na dodatni javni razpis, bodo v kratkem na njihove poslovne elektronske naslove prejeli dodatne informacije in prijavni obrazec za sodelovanje na razpisu.  
 
Kontaktna oseba: Aleksandra Kotnik, T: 03 428 58 66, e: aleksandra.kotnik@sc-celje.si
 
 
Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skip to content