Koordinator projekta: Center RS za poklicno izobraževanje, Slovenija

Sodelujoče države: Norveška, Islandija

Trajanje projekta: 1. 11. 2021 – 30. 4. 2024

Vrednost projekta v Sloveniji: 1.607.844 eur

Projekt Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI, ang: Blended learning in vocational education and training – BlendVET) je vnaprej opredeljen projekt programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in je financiran s sredstvi Finančnega mehanizma (EGP) z ustrezno slovensko soudeležbo. Nosilec programa je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

Namen projekta je izboljšanje praks poučevanja in učenja v okviru kombiniranega izobraževanja ter izmenjava znanja in dobrih praks z institucijami iz držav donatoric.

 

Specifični cilji projekta so:

  • razviti in preizkusiti šolske strategije za učinkovito vpeljavo kombiniranega izobraževanja (delovni paket 2.1),
  • podpreti učitelje za pripravo učnih priprav in izvedbo kombiniranega izobraževanja (delovni paket 2.2) ter
  • razvijati digitalne kompetence učiteljev za izdelavo in uporabo rešitev za e-učenje (delovni paket 2.3).

 

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.«

Projekt KIPSI (BlendVET) sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.607.844 eur. Namen projekta je izboljšanje praks poučevanja in učenja v okviru kombiniranega izobraževanja ter izmenjava znanja in dobrih praks z institucijami iz držav donatoric.

 

WWW: kipsi.si

LinkedIN: www.linkedin.com/company/blendvet

Skip to content