Nacionalna poklicna kvalifikacija oziroma krajše NPK je uradno potrdilo, s katerim lahko posameznik dokazuje svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica. Posameznik lahko s pomočjo NPK svoje izkušnje in neformalna znanja, pridobi javno veljavno listino.

Skip to content