Vizija in poslanstvo

VIZIJA

Vizija Medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra Celje je krepitev vezi med izobraževanjem in razvojem gospodarstva v regiji.

POSLANSTVO

Poslanstvo MIC-a Šolskega centra Celje je odzivanje na potrebe gospodarstva in prilagajanje sistema izobraževanja in usposabljanja za ključne kompetence.