Varilec

STRUKTURA PROGRAMA

TIG in MIG/MAG VARILEC

 
Naslovne teme modulov

Teoretičen del (ur): 30

B Strokovna teorija (30 ur)
1 Branje in razumevanje varilskih načrtov
2 Standardi osnovnega in dodajnega materiala pri varjenju
3 Osnove postopkov plamenskega, elektro obločnega varjenja

(ROV, MIG/MAG, TIG, PLAZMA)

4 Naprave, orodja in sredstva za plamensko, elektro obločno varjenje

(ROV, MIG/MAG, TIG, PLAZMA)

5 Fizikalne, električne veličine in parametri tehnoloških postopkov varjenja
6 Zasnova varjenih konstrukcij, deformacije varjenih konstrukcij
7 Napake pri varjenju, načini  preizkušanja zvarov, zvarnih spojev
8 Plini in njihove lastnosti pri varjenju
9 Varnost pri delu in požarna varnost
10 Struktura popisa varilnega postopka (WPS), zagotavljanje kvalitete varilskih del

Praktičen del : TIG 80 UR, MIG/MAG 70 UR

C Praktični del (70 ur)
11 Priprava varilne opreme, delovnega mesta za varjenje in osebne varovalne opreme

Delo na simulatorju varjenja

12 Zagon, nastavitev, preizkus, korekcija varilnih parametrov po WPS
13 Priprava varjencev, zvarnih robov, zvarnega spoja po WPS
14 Virtualno varjenje na simulatorju varjenja (različne težavnostne stopnje, prisilni položaji varjenja
15 Navarjanje, varjenje različnih kovin brez dodajanja materiala
16 Sočelno zvarjanje različnih kovin brez in s pripravo zvarnih robov, enostransko, prevaritvijo, samostojno delo, nadzor s preizkusom VK
17 Zvarjanje kotnega zvara, prekrovno, očesno, vogalno, T zvarni spoj na različnih kovinah, samostojno delo, nadzor s preizkusom VK
18 Zvarjanje različnih kovin v prisilnih položajih, samostojno delo, nadzor s preizkusom VK

Po končanem tečaju lahko pristopite v postopek pridobitve certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije MIG/MAG-varilec/varilka ali TIG- varilec/varilka, saj se priprave izvajajo na osnovi ustreznega kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti.