Sklop A Vsebina
11.03.2022 Komuniciranje in sodelovanje dijaka in mentorja
12.03.2022 Zakonodaja in dokumentacija
Načrtovanje usposabljanja na delovnem mestu
Preverjanje in ocenjevanje znanja
Samoevalvacija in refleksija mentorjevega dela
15.03.2022 Vloge in naloge dijaka
Sodobni učni pristopi
Spremljanje dijakov oz. študenta
Ključne in generične kompetence
18.03.2022 Predstavitev zaključnih nalog, povratna informacija pri kateri sodelujejo udeleženci

 

Sklop B Vsebina
18.03.2022 Učinkovit mentorski proces

 

Predavatelji: Milan Rajh, Metka Hojnik Verdev, Mateja Zorko Pavšar, Nina Jaklevič.

Skip to content