Javni razpis PUD 2015/16

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 15. septembra 2017 objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD (241. JR). Besedilo razpisa je objavljeno na spletni …

Študijski krožki za osebnostno rast

Šolski center Celje ima bogato tradicijo v izvajanju študijskih krožkov, ki pomenijo obliko neformalnega izobraževanja in druženja, ki vpliva na osebnostno rast posameznikov. Krožke vodijo naše mentorice, ki s svojim delom omogočajo posameznikom v …

Obvestilo o sofinanciranju šolnin

Udeležence izobraževanja odraslih, ki so se vpisali v izobraževalne programe v  šolskem letu od 2014/2015 do 2017/2018 in so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018 ter bodo zaključili izobraževanje do …

Vpis v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2017/2018

Vpisi v izobraževalne programe izobraževanja odraslih za šolsko leto 2017/2018 bodo potekali od druge polovice avgusta do konca septembra 2017.  Informativni dan, kjer bodo kandidati izvedeli osnovne informacije o izobraževanju bo potekal 5. 9. …

Obvestilo o spremenjenih uradnih urah

Od 26. 6. 2017 do 4. 9. 2017 v tajništvu izobraževanja odraslih ne bo popoldanskih uradnih ur.   V času od 17. 7. 2017 do 16. 8. 2017 bo tajništvo zaprto.  

Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji

V Medpodjetniškem izobraževalnem centru tudi v tem letu nadaljujemo z izobraževanji, katerih namen je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in …

Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji

V Medpodjetniškem izobraževalnem centru Šolskega centra Celje smo začeli z izvajanjem Svetovanja zaposlenim v Savinjski regiji. Projekt traja do leta 2022, namenjen pa je izboljšanju kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje …