Predstavitev

Nacionalna poklicna kvalifikacija oziroma krajše NPK je uradno potrdilo, s katerim lahko posameznik dokazuje svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

NPK je javna listina, ki se upošteva pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe skladno s predpisi, ki urejajo to področje.

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE so namenjene odraslim, ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi; odraslim, ki že imajo poklicne kompetence na nekem področju in vsem tistim, ki želijo napredovati v svoji poklicni karieri.

PRIDOBITEV CERTIFIKATA je mogoča v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, in sicer:

  • z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti,
  • na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih, ali na drug način.

POGOJI ZA VSTOP v postopek preverjanja in potrjevanja za pridobitev certifikata:

  • starost najmanj 18 let,
  • izpolnjevanje pogojev, ki so za posamezna področja določeni s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.