Dokumentacija za prijavo

  Prijavljam se v postopek za preverjanje nacionalne poklicne kvalifikacije (vpiši naziv)

  PODATKI O KANDIDATU / KI:

  Ime in priimek:

  Datum rojstva:

  Kraj in država rojstva:

  Državljanstvo:

  Stalno ali začasno bivališče:

  Ulica:

  Poštna številka in kraj:

  Telefon:

  Elektronska pošta: