Sestanek partnerjev projekta Your life, your story (Erasmus+)

16. januarja 2018 je v Bialystoku na Poljskem potekalo prvo srečanje partnerjev projekta Your life, your story. Projekt financira Evropska unija preko programa Erasmus+, ključnega ukrepa 2: partnerstva v izobraževanju odraslih. Projekt poteka dve …

Javni razpis PUD 2016/2017

  Obveščamo vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS v petek, 19. januarja 2018 objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD 2016/2017 (251. …

Ob zaključni konferenci skillME

V sredo, 4. 10. 2017, so se na Gospodarski zbornici Slovenije na zaključni konferenci zbrali partnerji projekta Skills in Metal and Electro Industry (skillME) in predstavili rezultate triletnega Erasmus+ sodelovanja. Projekt povezuje izvajalce poklicnega izobraževanja, …

MIC ŠC Celje prejel priznanje Zavoda RS za zaposlovanje

Med prejemniki priznanj Zavoda RS za zaposlovanje je letos tudi Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Celje, ki je prejel Priznanje Zavoda RS za zaposlovanje za pomoč pri doseganju strateških ciljev Zavoda in izkazano družbeno odgovornost. Na …

Javni razpis PUD 2015/16

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 15. septembra 2017 objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD (241. JR). Besedilo razpisa je objavljeno na spletni …

Študijski krožki za osebnostno rast

Šolski center Celje ima bogato tradicijo v izvajanju študijskih krožkov, ki pomenijo obliko neformalnega izobraževanja in druženja, ki vpliva na osebnostno rast posameznikov. Krožke vodijo naše mentorice, ki s svojim delom omogočajo posameznikom v …

Obvestilo o sofinanciranju šolnin

Udeležence izobraževanja odraslih, ki so se vpisali v izobraževalne programe v  šolskem letu od 2014/2015 do 2017/2018 in so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018 ter bodo zaključili izobraževanje do …

Vpis v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2017/2018

Vpisi v izobraževalne programe izobraževanja odraslih za šolsko leto 2017/2018 bodo potekali od druge polovice avgusta do konca septembra 2017.  Informativni dan, kjer bodo kandidati izvedeli osnovne informacije o izobraževanju bo potekal 5. 9. …