Na Šolskem centru Celje že osmo leto zapored izvajamo v sodelovanju z Andragoškim centrom Republike Slovenije študijske krožke.
Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, v katerih se zbirajo, učijo in družijo posamezniki, ki jim je mar tako za svojo osebnostno rast kot za rast skupnosti, v kateri živijo. Krožki so financirani z razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter so za udeležence v celoti brezplačni. Izvajajo jih naši zaposleni, ki so opravili ustrezno usposabljanje in s tem pridobili možnost za vodenje oz. mentoriranje. Krožke izvajamo v manjših krajih v naši okolici, kjer je manjša izobraževalna ponudba.
 
 V šolskem letu 2017/2018 smo izvedli naslednje krožke:

  • Vprašaj (pa) in boš izvedel (uporaba anketiranja v izobraževanju odraslih); 
  • Uporaba Facebooka pri poklicnem izobraževanju; 
  • Diši, diši domača hrana;
  • Sloven’c Slovenca vabi;
  • Sanje mojega kraja – kultura in turizem;  
  • Žlahtni pogled na žlahtno kapljico.

 
V nadaljevanju na kratko predstavljamo posamezne krožke.
 
Vprašaj in boš izvedel (uporaba anketiranja v izobraževanju odraslih) – udeleženci so v okviru krožka spoznali metodologijo izdelave anketnih vprašalnikov in specifiko njene uporabe pri izobraževanju odraslih ter različna spletna orodja za izdelavo anket. Pripravili smo tudi nabor temeljnih pravil, ki jih je potrebno upoštevati pri sestavi anketnega vprašalnika, in  primere anket za potrebe anketiranja s področja izobraževanja odraslih. Spoznanja smo strnili in ponudili izobraževalcem odraslih s pomočjo socialnih omrežij, v okviru Tedna vseživljenjskega učenja pa smo pripravili delavnico o uporabi anketiranja v izobraževanju odraslih.
 
Uporaba Facebooka pri poklicnem izobraževanju – Facebook (FB) je orodje, ki najbolje dosega mlade, zato je smiselno razmisliti, kako bi ga lahko uporabili tudi v šoli. Študijski krožek je povezal profesorje in ravnatelje v poklicnem izobraževanju, ki so preučili možnosti uporabe FB pri pouku, pripravili smernice za njegovo uporabo in jih predstaviti širši strokovni javnosti. S pripravo FB-kampanje smo poskušal vplivati tudi na širše okolje, saj želimo, da da bi javnost, predvsem mladi, bolje spoznali poklice, ki jih v našem prostoru primanjkuje, in se odločili za v vpis v tovrstne programe.
 
Diši, diši domača hrana – na študijskem krožku smo prebirali kuharske recepte naših babic iz Orle vasi in okolice. Na srečanjih smo spoznali načine pisanja receptov v preteklih in sedanjih časih, analizirali sestavine, obiskali lokalne pridelovalce hrane in si izmenjali izkušnje pri kuhanju jedi, ki so značilne za savinjski okoliš. Pripravili smo tudi Medkrajevno in medgeneracijsko kuhanje jedi ter pisanje receptov, kamor smo povabili goste s Primorske in lokalne prebivalce. Tako smo prikazali raznolikost tipičnih jedi po Sloveniji in prenesli recepte naših babic na mlajše generacije.
 
Sloven’c Slovenca vabi – v bralnem študijskem krožku smo spoznavali pomen in delo ponikovskega rojaka Antona Martina Slomška ter njegov vpliv na krepitev narodne pripadnosti skozi njegovo pesniško zapuščino. V Tednu vseživljenjskega učenja smo pred cerkvico pri svetem Ožboltu ob večerih prebirali s sokrajani njegove, pogosto že skoraj ponarodele pesmi.  
 
Sanje mojega kraja – kultura in turizem – v okviru študijskega krožka smo iskali možnosti ozaveščanja in promoviranja manjših zaselkov z bogato kulturno dediščino. Tako smo organizirali predavanje, s katerim smo želeli spodbuditi vaščane k dopolnilni turistični dejavnosti na kmetijah. Vas Vrba je tako dobila večjo možnost, da se aktivno vključi v turistično ponudbo lokalnega okolja, namenjeno turistom, ki obiščejo Dobrno in se radi odpravijo tudi v okolico.
Žlahtni pogled na žlahtno kapljico – v okviru študijskega krožka so udeleženci spoznavali skozi slikarstvo odnos do vina v umetnosti skozi zgodovino s poudarkom, da je vino zdravje in ne bolezen poetike. Na dan tradicionalnega pohoda Od zidanice do zidanice smo pripravili tudi razstavo reprodukcij najpomembnejših evropskih slikarjev z motivi žlahtne kapljice. Naše delo in spoznanja smo s pomočjo medijev in socialnih omrežij predstavili tudi širši javnosti.

Skip to content