Če ste pred petimi leti pridobili spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini pri opravljanju servisne dejavnosti klimatskih naprav v motornih vozilih, potem vašemu spričevalu letos poteče veljavnost. Spričevalo morate obnoviti s ponovnim opravljanjem izpita. Pred vsakim izpitom bomo izvajali tudi neobvezno dvourno usposabljanje, pri katerem vas bomo seznanili z novostmi in vas pripravili na izpit.

Skip to content